Takk for din tilbakemelding

Vi setter stor pris på tilbakemeldinger. Det er alltid fint å få tilbakemelding på det vi gjør. Og gjerne noen ideer for videre arbeid.

18. okt, 2015

Andreas Rian

Hei!

Verdsetter og prisetter at du henning med dune bak ryggen jobber for en bedre hverdag for flere vanskeligstilte.

Ditt arbeid er viktig og utgjør en forskjell!!Vi er nå et solid team i utvikling i Trondheim.

Vi jobber med å utvikle og bygge opp en større organisasjon. Vårt arbeide blir f.o.m. sommeren 2017 for da har er vi solide. Og kan etablere og bygge barne og ungdoms byer i Norge og i Øst - Europa. Men før vi kommer så langt ønskes det at all vår virksomhet
bygges opp proft.Det ville falt seg naturlig å diskutert et nærmere samarbeid med dere.Vi kommer i 2025 til å ha bistandsmidler til våre prosjekter mellom 80 - 150 mill.

For at vi skal komme dit og klare dette har vi flere dyktige høyt kompetente sammarbeids partnere.Vi seer fram til å gå i dialog med deg/dere!!

For da å utvikle alles områder til envær tid.Dere alle må ha en trivelig tid framover og om ikke lenge er vi sammen om fattigdom og nød flere plasser i verden. Ikke minst ta tak i våre egene i dette landet av barn og unge som sliter en kamp mot økonomien. Det skal vi en dag få bukt med!!