Vi bygger barnehjem!

Vi har  planer om å drifte barnehjemmet uten å måtte være avhengig av donasjoner. Når det er sagt, så kommer vi til å opprette en fadderordning for vært enkelt barn. Noe som skal gå til å støtte deres utdanning.

Vi har regnet ut, at om vi kjøper inn 3 vaskeri, så vil vi klare å drifte barnehjemmet i all framtid.

Vaskeri er en viktig del i det Filippinske dagliglivet og gir en sikker inntekt.

Jobben vil selvfølgelig gå til familier som lever i fattigdom, uten mulighet til å få jobb. De vil få opplæring og vanlig lønn på lik linje med en vanlig arbeider.  Og overskuddet går til å drifte barnehjemmet.

Målet er at barnehjemmet skal være selvdreven økonomisk fra April 2016. Vi setter stor pris på alle bidrag. Kul Og vil sende infobrev på epost til dere som måtte ønske det.

He Cares Center